Institutul de Naturopatie, Herbalism
si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"

logo ita articole

Institutul de Naturopatie, Herbalism si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"


Consiliul de Administraţie (CA)

 

Consiliul de Administraţie (CA) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ordinului Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox, ale sentinţelor judecătoreşti de funcţionare, respectiv după propriile reglementări interne.

Consiliul de Administraţie este structura instituţională care asigură conducerea şi administrarea operative a Institutului şi aplică deciziile Consiliului de Administraţie.


Consiliul de Administraţie al Institutului este constituit din :

  • Preşedinte Institut – prof. dr. Liviu Pandele
  • Director General Institut – prof. dr. Liviu Duca
  • Director Adjunct Institut – prof. preot Ilie Muntean
  • Director Medical – prof. dr. Silvian Ionita
  • Cancelar General Institut – dipl. ing. Iakab Marton
  • Director economic – Elena Tudosie
  • Inspector Sef - Pregatire Militara– prof. preot colonel Boroş Epaminond
  • Inspector Sef Adjunct - Pregatire Militara– prof. dr. col. (r) Ovidiu Chirila

La lucrările Consiliului de Administraţie sunt invitaţi permanenţi, fără drept de vot, oficialitati din cadrul Ordinului Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox si împuterniciţii delegaţi ai Bisericii Ortodoxe. La lucrările Consiliului de Administraţie pot participa şi alte persoane, conform prevederilor Cartei Institutului de Naturopatie, Herbalism şi Prim Ajutor “Sfântul Pantelimon”, precum şi pe baza de invitaţie adresată de institute din oficiu sau la cererea persoanei care justifică un interes legitim.