Institutul de Terapii Complementare si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"

logo ita articole

Institutul de Terapii Complementare si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"


Consiliul de Administraţie (CA)

Consiliul de Administraţie (CA) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comerţ Balcanice), ale sentinţelor judecătoreşti de funcţionare, respectiv după propriile reglementări interne.

Consiliul de Administraţie este structura instituţională care asigură conducerea şi administrarea operative a Institutului şi aplică deciziile Consiliului de Administraţie.


Consiliul de Administraţie al I.S.P. este constituit din :

  • Preşedinte Institut – dr. Liviu Pandele, care este şi preşedintele Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comerţ Balcanice)
  • Director Institut – prof. preot Ilie Muntean
  • Director Adjunct Medical Institut – prof. dr. Ioniţă Silvian
  • Director Adjunct Cercetare Stiinţifica – dr. ing. Narcisa Mihalachi
  • Cancelar General Institut – Paliştan Alexandru
  • Director economic – Elena Tudosie
  • Inspector Sef - Pregatire Militara– prof. preot colonel Boroş Epaminond
  • Inspector Sef Adjunct - Pregatire Militara– prof. dr. col. (r) Ovidiu Chirila

La lucrările Consiliului de Administraţie sunt invitaţi permanenţi, fără drept de vot, primvice preşedintele şi vicepreşedinţii celorlalte filiale regionale ale Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comerţ Balcanice), împuterniciţii delegaţi ai Bisericii Ortodoxe.La lucrările Consiliului de Administraţie pot participa şi alte persoane, conform prevederilor Cartei Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor “Sfântul Pantelimon”, precum şi pe baza de invitaţie adresată de institute din oficiu sau la cererea persoanei care justifică un interes legitim.