Institutul de Naturopatie, Herbalism
si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"

logo ita articole

Institutul de Naturopatie, Herbalism si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"


 

Cancelarul general al Institutului

 

 

Cancelarul general al Institutului de Naturopatie, Herbalism şi Prim-Ajutor “Sf. Pantelimon” este

dipl. ing. Iakab Marton


 

Atributiile Cancelarului general
(extras din Carta Institutului)

Cancelaria ISP
Art. 58. Activitatea de secretariat în ISP se desfăşoară prin Cancelaria generală a ISP, Secretariatul extensiilor din teritoriu ale Ordinului Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox – filialelor.
Art. 59. (1) Cancelaria generală al ISP este organizată pe liniile de studii română cu personal distinct, conform Organigramei.
(2) Cancelaria generală a ISP cuprinde birouri şi oficii în teritoriu. Ele funcţionează după reglementări elaborate de către Consiliul de Administraţie şi sunt subordonate Directorului, din punct de vedere organizatoric.
Art. 60. (1) Întregul personal secretarial din ISP este angajat prin concurs, condiţia preliminară pentru toate posturile fiind competenţa într-o limbă străină de circulație şi în utilizarea calculatoarelor.
(2) În funcţie de resursele bugetare și extrabugetare disponibile, departamentele pot angaja secretari de departament cu normă completă.
(3) Secretarul de departament este subordonat Cancelarului general al ISP.

Îndatoririle Cancelarului general al ISP:
Art. 61. (1) Secretariatul ISP este condus de către cancelarul general al ISP (în funcţie de nomenclatorul utilizat în legislaţia aplicabilă). Cancelarul general este subordonat Directorului. Atribuţiile cancelarului general/secretarului şef al ISP sunt:

a) coordonarea activităţii de secretariat din Institut şi extensiile din teritoriu;
b) conduce reuniunile Colegiului secretarial;
c) reprezintă ISP pe linie secretarială în relaţiile cu alte instituţii;
d) asigură şi răspunde de respectarea prevederilor legale în activitatea secretarială şi funcţională a ISP;
e) asigură Directoratului documentele şi datele necesare luării deciziilor;
f) participă la reuniunile Directoratului, Consiliului de Administraţie şi ale Senatului de onoare;
g) preia actele provenite din afara ISP şi transmite diferitelor compartimente sarcini de serviciu din partea Directoratului;
h) întocmeşte fişe de sarcini pentru personalul compartimentelor din subordine;
i) supune aprobării Directoratului măsuri menite să amelioreze activitatea secretarială.

(2) Cancelarul general are în subordine secretarii generali adjuncţi care reprezintă liniile de studii din teritoriu, precum şi organizarea planigramei generale.