Institutul de Naturopatie, Herbalism
si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"

logo ita articole

Institutul de Naturopatie, Herbalism si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"


Misiune

• Institutul de Naturopatie, Herbalism şi Prim Ajutor “Sfântul Pantelimon” a fost fondat în 27 iulie 2016, în baza deciziei Colegiului Director al Ordinului Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox.

• Institutul de Naturopatie, Herbalism şi Prim Ajutor “Sfântul Pantelimon” este o instituţie de tip “privat” şi funcţionează ca “sucursală educaţională” în cadrul Ordinului Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox – Persoană juridică română înregistrată la Registrul asociatiilor şi fundaţiilor prin încheierea din data 04.07.2018, dosar nr. 2700/305/2018 a Ministerului de Justitie, Judecătoria Sfântu Gheorghe, judeţ Covasna.

• Misiunea Institutului de Naturopatie, Herbalism şi prim ajutor “Sfântul Pantelimon” este aceea de formare a paramedicilor, de promovare a noţiunii de prim ajutor de bază la nivelul conglomeratelor urbane, rurale, asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor, Bisericii Ortodoxe [(şi entităţilor ei administrativ-teritoriale-Mitropolii, Arhiepiscopii, Episcopii, Parohii) – în baza acordurilor semnate cu aceasta] şi a altor organizaţii economice şi comerciale în vederea dezvoltării în comunităţile regionale, naţionale şi internaţionale a relaţiilor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi prim ajutor de bază, precum şi furnizarea de expertize şi cursuri de instruire în domeniul paramedic, nursing, home care, lucrători comerciali – magazine terapii complementare.

• Institutul de Naturopatie, Herbalism şi Prim Ajutor “Sfântul Pantelimon” şi membrii acestuia nu se implică în activitatea politică, rostul acestuia rezumându-se la crearea personalului tehnic de care avem nevoie în relaţiile pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi acordarea primului ajutor de bază, precum şi selectarea şi instruirea personalului voluntar în domeniile : A. Cercetare, căutare, salvare, B. Prim ajutor, C. Situaţii de urgenţă-ajutor la dezastre – calamităţi, D. Radiocomunicaţii alternative pentru situaţii de urgenţă, E. Alpinism utilitar în colaborare cu Jandarmeria Română, F. Prim ajutor psihologic, G.Căutare copii dispăruţi prin punerea la dispoziţie a autorităţilor statului a sistemului propriu Balcan –E - Alert.

• În contextul actual, componentele misiunii Institutului de Naturopatie, Herbalism şi Prim Ajutor “Sfântul Pantelimon” sunt:

 • a). Organizează centre fixe şi mobile de salvare, dotate cu: echipament specific de salvare, corturi, paturi, mijloace de transport auto ( inclusiv ambulanţe ), garaje, echipamente complexe de radiocomunicaţii, hărţi, calculator, saci de dormit, magazie cu echipament de lucru şi rezerva, GPS-uri, rezerve de apă potabilă şi bucătării de campanie etc., din fondurile proprii şi/sau în colaborare cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din tară şi străinătate, precum şi în colaborare cu structurile teritorial-administrative ale Bisericii Ortodoxe.
 • b). Organizează voluntarii în echipe, grupe, detaşamente, formaţiuni de salvare pentru situaţii de urgenţă, din rândul celor instruiţi, care au promovat examenele specifice ţinând cont de abilităţile şi disponibilităţile fiecăruia, ţinând cont de repartiţia acestora pe zone geografice în cadrul entităţilor administrativ-teritoriale ale Bisericii Ortodoxe – Mitropolii, Arhiepiscopii, Episcopii, Parohii, precum şi al societăţilor comerciale partener.
 • c). Realizează activităţi de supraveghere, prevenire şi alarmare, cooperare şi intervenţie, în cazul situaţiilor de urgenţă, colaborând cu elementele componente ale Sistemului Naţional de Management pentru Situaţii de Urgenţă în conformitate cu prevederile legale, pe bază de acorduri încheiate cu organele abilitate;
 • d). Colaborează şi sprijină Prefecturile şi Primăriile, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratele Situaţiilor de Urgenţă, Jandarmeria Română , Poliţia Rutieră, Poliţia Comunitară, toate Ministerele care au structuri speciale pentru Situaţii de Urgentă, etc, în activitatea de selectare, instruire şi evidenţă a voluntarilor, instruirea populaţiei pentru prevenirea şi limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
 • e). În colaborare şi cu sprijinul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Biserica Ortodoxă, elaborează şi desfăşoară programe de instruire a membrilor Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”, pentru acordarea de prim ajutor şi prim ajutor calificat în urgenţe, cât şi instruirea societăţii civile, în acordarea primului ajutor şi supravietuire în cazuri de urgenţă, la nivelul instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, societăţi comerciale,asociaţii de proprietari şi condomenii.
 • f). În colaborare cu Federaţia Română de Radioamatori - Reţeaua Naţională de Urgenţă Radio, realizează activităţi de antrenament sau intervenţie prin capacitarea radioamatorilor români în vederea informărilor radio în timp real, a situaţiilor de urgenţă, pe plan local sau pe întreg teritoriul ţării; Realizarea reţelei de urgenţă radio, pentru utilizatorii de frecvenţe libere, respectiv frecvenţele de 27 MHz şi 446 MHz , spectru utilizat de societatea civilă, prin utilizarea în comun a frecvenţelor radio (fără protecţie radio). Instruirea salvatorilor voluntari în domeniul radiocomunicaţiilor de urgenţă, folosind surse alternative de energie şi realizând sisteme de cooperare radio cu alte structuri implicate în acţiuni de salvare, inclusiv informarea radiotelefonică, în timp real, a "Serviciului de Apel Unic de Urgenţă - 112" , a Inspectoratelor Situaţiilor de Urgenţă despre situaţiile concrete din teren.
 • g). Crearea şi dezvoltarea formaţiunilor şi centrelor proprii (fixe şi mobile) de radiocomunicaţii de urgenţă şi a reţelei de repetoare, ce acoperă întregul teritoriu al ţării, folosind întregul spectru de frecvenţe asignate serviciului de radioamatori şi CB, care se vor pune la dispoziţia Inspectoratelor Situaţiilor de Urgenţă, ca surse de informaţii de urgenţă sau sisteme alternative de radiocomunicaţii nationale. Dezvoltarea reţelei radio mobile din spectrul de 144-145 MHz , 430-440 MHz şi mai ales a celei de 27 MHz, ca o reţea alternativă de informare şi comunicare radio; cooperarea cu dispeceratele radio ale serviciilor mobile terestre; realizarea "canalului 9"- apel de urgenţă şi "canal 19"- informaţii rutiere în banda de 27 MHz. etc.
 • h). În colaborare cu Jandarmeria Română – Serviciul Jandarmeria Montană din România se realizează instruirea, examinarea, atestarea şi intervenţia salvatorilor voluntari în domeniul salvărilor de la înalţime sau adâncime, transportului accidentaţilor etc.
 • i). În colaborare cu Asociaţia Psihologilor Acreditaţi din România, Centrele de tratament şi instituţiile de învatamânt superior de psihiatrie (de stat sau particulare), formează grupe operative mixte specializate în acordarea suportului psihologic în situaţii de urgenţă: victimelor, aparţinătorilor şi/sau salvatorilor;
 • j). Colaborează şi sprijină Crucea Roşie Română (CRR), Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR), Agenţia Naţională pentru Sport, Ministerul Turismului, etc, în actiunile lor specifice (atât în prevenirea cât şi în limitarea urmărilor unor situaţii de urgenţă, cât şi realizarea de antrenamente în comun);
 • k). Colaborează cu Biserica Ortodoxă şi entităţile ei administrativ-teritoriale-Mitropolii, Arhiepiscopii, Episcopii, Parohii – în baza acordurilor semnate cu aceasta, familiarizând enoriaşii cu problematica situaţiilor de urgenţă , pregătind din rândul lor grupe de voluntari pentru astfel de situaţii.
 • l). Sprijina activitatea altor societati si asociatii precum si a Bisericii Ortodoxe, prin elaborarea si dezvoltarea bazei logistice, procurarea de suplimente alimentare prin reteaua urbana-rurala ce urmeaza a se dezvolta pe langa Parohiile existente, materiale sanitare, ustensile necesare acordarii primului ajutor, organizarea de puncte adunare raniti si tabere de sinistrati, transportul ranitilor, etc.
 • m). Sprijină material şi profesional, perfecţionarea continuă a salvatorilor voluntari în concordanţă cu ultimele tehnici de salvare; organizează tabere şi excursii pentru schimburi de experienţă şi antrenament (inclusiv pentru pregătirea generaţiilor următoare de salvatori - aspiranţii cu vârste între 15 - 18 ani), expediţii de antrenament cu participarea salvatorilor voluntari cât şi pentru atragerea de noi voluntari; participă la diverse acţiuni şi concursuri legate de scopul Institutului de Naturopatie, Herbalism şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”;
 • n). Colaborează cu organizaţii similare din străinătate în vederea cunoaşterii, însuşirii şi diseminării tehnicilor curente de salvare la nivel balcanic şi internaţional;
 • o). Organizează schimburi de experienţă, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, work-shop-uri, acordări de burse, concursuri, legate de scopul Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon” ;
 • p). Sprijină: organizarea de puncte de prim ajutor pe lângă Parohiile existente prin: -acordarea de asistenţă tehnică şi logistică, -instruire în prim ajutor de urgenţă , -transport accidentaţi şi îmbunătăţirea comunicaţiilor radio, audio şi video, gratuit sau contra cost, la acţiunile iniţiate de alte structuri, utilizând baza materială şi tehnica specifică din dotare, cu societăţile agreate de Ordinul Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox – sau în care acesta este acţionar;